Polityka prywatności

Czym jest polityka prywatności?

Zadaniem tej strony jest przedstawienie, na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe oraz wykorzystujemy pliki cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://ecommerce.primedigital.pl (dalej „Strona www Prime Digital”). Administratorem strony oraz Administratorem Danych Osobowych jest agencja Prime Digital, z siedzibą na ul. F.KLIMCZAKA 10D/5, 02-972 Warszawa, posiadającym NIP: 5213309356. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować
na adres administrator@primedigital.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

W skrócie – najważniejsze zasady

 1. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Robimy to tylko wtedy,
  kiedy usługi takich podmiotów są konieczne dla prawidłowego działania Strony www Prime Digital oraz jej funkcjonalności, np. zakupu usług.
 2. Jeżeli wyrazisz na to zgodę zbieramy informacje na temat Twoich odwiedzin Strony www Prime Digital za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics. Informacje te dotyczą m.in. podstron, które wyświetliły się na Twoim ekranie, czasu, przez jaki strona była otwarta oraz przejść pomiędzy konkretnymi podstronami. W tym celu wykorzystujemy pliki cookies firmy Google LLC, które dotyczą usługi Google Analytics. Gromadzenie plików cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki lub wyczyścić je zaraz po opuszczeniu Strony www Prime Digital.
 3. Jeżeli wyrazisz na to zgodę korzystamy z Facebook Piksel, narzędzia marketingowego, który umożliwia nam kierowanie do Ciebie spersonalizowanych reklam w serwisie społecznościowym Facebook. Oznacza to wykorzystywanie plików cookies firmy Facebook. Gromadzenie plików cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki lub wyczyścić je zaraz po opuszczeniu Strony www Prime Digital.
 4. Wykorzystujemy także własne pliki cookies w celu prawidłowego działania Strony www Prime Digital.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem strony oraz Administratorem Danych Osobowych jest agencja Prime Digital, z siedzibą na ul. F.KLIMCZAKA 10D/5, 02-972 Warszawa, posiadającym NIP: 5213309356. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować
na adres administrator@primedigital.pl.

Cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania poszczególnych danych osobowych

Wszelkie informacje na temat są wyszczególnione poniżej w stosunku do każdego celu przetwarzania danych osobno.

Uprawnienia

RODO zabezpiecza Twoje informacje i przyznaje Ci następujące potencjalne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli określony cel przetwarzania jej wymagał.

Zasady realizacji powyższych praw zostały szczegółowo opisane w art. 16-21 RODO. Pamiętaj, że wykazane powyżej prawa nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. Jedynym wyjątkiem – prawem, które przysługuje Ci zawsze – jest prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że dopuściliśmy się naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Zawsze masz także możliwość zwrócenia się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o danych, które posiadamy na Twój temat oraz celów, w jakich je przetwarzamy. W takiej sytuacji lub w razie jakichkolwiek innych pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisz do nas na adres administrator@primedigital.pl.

Bezpieczeństwo

Gwarantujemy Ci, że dane, które nam przekazujesz, są poufne. Podejmujemy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, które są wymagane przez przepisy o ochronie
danych osobowych. Dane te gromadzimy z należytą starannością i odpowiednio chronimy je przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione do tego.

Odbiorcy danych

Nasi podwykonawcy, czyli podmioty świadczące nam usługi przy przetwarzaniu danych, świadczeniu Tobie usług lub realizacji zamówień, mogą przetwarzać Twoje dane. W zależności od celu przetwarzania Twoje dane osobowe powierzamy:

 • OVH sp. z o.o. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynek pocztowych Prime Digital;
 • Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym Google Drive, dla przechowywania materiałów elektronicznych oraz zbiorów danych;
 • Facebook, Inc. – w celu wykorzystania narzędzi remarketingowych, w tym możliwości kierowania reklam do osób z wgranych baz maili;

Wszystkie podmioty, którym powierzamy Twoje dane osobowe i ich przetwarzanie gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa tych danych wymaganych przez przepisy prawa.

Ze względu na korzystanie z usług Google, Facebook, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA), ponieważ przechowywane są na amerykańskich serwerach. Przedsiębiorstwa te należą jednak do programu Privacy Shield i zobowiązują się do ochrony powierzonych danych zgodnie z europejskim prawem w tym zakresie.

Cele i czynności przetwarzania

Kontakt

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy. Ponadto w treści możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z nami kontaktu.

Dane przekazane w związku z nawiązaniem kontaktu przetwarzane są w celach:

 • kontaktu z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda, która wynika z zainicjowania kontaktu);
 • archiwizacji korespondencji w taki sposób, by móc wykazać jej przebieg w razie potrzeby (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie możemy określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo domagać się przedstawienia historii korespondencji z nami (jeżeli
podlegała archiwizacji), a także domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes (np. obrona przed potencjalnymi
roszczeniami).

Technologie śledzące (m.in. pliki cookies)

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. Cookies są niewielkimi informacjami tekstowymi, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) i mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. po jej zamknięciu (cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim
urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (cookies trwałe).

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Możesz za jej pomocą wyrazić zgodę lub nie na włączenie plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle te pliki usunąć po opuszczeniu strony.

Ważne jednak, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Cookies własne wykorzystujemy, by zapewnić prawidłowe działanie strony.

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona, tak jak większość stron internetowych, wykorzystuje funkcje dostarczane przez podmioty trzecie. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies, które pochodzą od tych podmiotów. Są one wypisane poniżej:

 • Google Analytics

GA dostarczane jest przez Google LLC, 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wykorzystując GA, opieramy się na naszym interesie uzasadnionym prawnie, który polega na tworzeniu i analizie statystyk, by móc optymalizować naszą stronę internetową. GA automatycznie gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zebrane w ten
sposób dane są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam też przechowywane.

Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną, która tam się znajduje. Przystąpił zatem do programu EU-US-Privacy Shield, co ma zapewnić odpowiedni
poziom ochrony danych osobowych wymagany przez europejskie prawo. Certyfikat potwierdzający zgodność warunków ochrony z wymogami przyznała mu Komisja Europejska.
Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych danych przez pliki cookies na naszej i innych stronach, które wykorzystują GA, poprzez instalację odpowiedniej wtyczki do przeglądarki:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Natomiast szczegółowo przetwarzanie danych w ramach GA opisane zostałoprzez Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 • Facebook Pixel

Facebook Pixel dostępne jest w ramach serwisu Facebook i dostarczane jest przez Facebook, Inc., 1602 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tego narzędzia kierujemy
do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania te realizujemy, opierając się na naszym uzasadnionym prawnie interesie w postaci marketingu własnych produktów i usług.
By kierować do Ciebie reklamy spersonalizowane pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach strony Tigers Pixel Facebooka. W sposób automatyczny gromadzi on informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony w zakresie przeglądanych podstron. Gromadzone w ten sposób dane są najczęściej przekazywane na serwery Facebooka, które znajdują się z Stanach Zjednoczonych i tam są także przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe – nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Możemy jedynie podejrzeć, jakie działania zostały przez Ciebie podjęte
w ramach naszej strony. W ramach informacji jednak zwracamy Twoją uwagę na fakt, że Facebook może łączyć te informacje z innymi, które zebrał w ramach korzystania przez
Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać je do własnych celów, w tym także marketingowych. Takie działania Facebooka nie zależą od nas, a więcej informacji na ten
temat znajdziesz bezpośrednio tam:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Możesz jednak zarządzać ustawieniami prywatności i profilować treści z poziomu swojego konta na Facebooku.

Facebook, Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną, która tam się znajduje. Przystąpił zatem do programu EU-US-Privacy Shield, co ma zapewnić odpowiedni
poziom ochrony danych osobowych wymagany przez europejskie prawo. Certyfikat potwierdzający zgodność warunków ochrony z wymogami przyznała mu Komisja Europejska.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi
obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania
serwerem.